(תענית ז, א. מכות י,א) "מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולן"

error: Content is protected !!