(תענית ז, א. מכות י,א) "מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולן"

L'agenda du Heder KLC

error: Content is protected !!